"Има два вида учители – такива, които те заливат с толкова много информация, че оставаш скован и такива, които само с един малък подтик, ти вдъхват сила, с която можеш да скочиш чак до небето." - Робърт Фрос

Умният обича да се учи! Не за училището - за живота да се учим! Истински успешен! Великото изкуство да се научи много е да се започне с малко. Всеки час е игра за нас! Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!
Образованието е светлина!

Игрална площадка

Мислене и развлечения

Заобикаляща среда

Recent Projects


Recent Posts


Моята философия

sdЗа да си добър учител, първо трябва да бъдеш позитивен и добронамерен човек. Трябва да не си изгубил детската си душа. Трябва да обичаш децата и да вярваш в тях.
Тогата те ще ти подарят сърцата и умовоте си. Ще подарят собствения си свят заедно с радостите и страховете си. В техните очи ще бъдеш вълшебник, който всеки ден помага да открият нови светове, нови пътища, нови мечти.
И когато това се случи ти ще осъзнаеш, че това е твоето призвание.
В своята работа, аз съм едновременно учител, родител и приятел.
Светлана Димова

  • Специализиран подход, съобразен с индивидуалните нужди на всяко дете.
  • Интегриране на децата към образователният процес и получаването на допълнителна подкрепа при нужда.
  • Възможност родителите пряко да вземат участие в образователният процес и да получават навременна консултация за справяне в различни ситуации.

Работа с деца/ученици с обучителни трудности
Работа с деца/ученици от аутистичния спектър
Работа с деца/ученици с дислексия
Работа с деца/ученици с дисграфия
Комуникативни умения